2017 - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu & Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Tu Viện Hồng Đức - Tu Viện Hồng Đức