Hinh Anh Tong Quat Tu Vien - Tu Viện Hồng Đức
Dung tu trai sang phai: CD Nhuan Quang, DD Thong Vien, TT Hanh Tuan, HT Tri Chon, TT Phap Tri, DD Nguyen Thong, DD Thong Chanh va DD Dao Tu, cung Phat Tu den tu chua Phuoc Hai.

Dung tu trai sang phai: CD Nhuan Quang, DD Thong Vien, TT Hanh Tuan, HT Tri Chon, TT Phap Tri, DD Nguyen Thong, DD Thong Chanh va DD Dao Tu, cung Phat Tu den tu chua Phuoc Hai.